Reference

delatnost

spisak radova

Lista referenci za izvođenje:

God

Investitor

Opis radova

Pozicija

2019

 

JKP „BVK“ Beograd

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici kraljice Natalije od Zelenog venca do Balkanske ulice
Dužina: 480 m
Prečnik: Ø150 mm (DCI)

Izvođač

radova

2019

 

„KOTO“ d.o.o. Beograd

Izvođenje hidrotehničkih radova na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije objekta u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Bojovića 6-8
Površina objekta: 17.500 m2

Izvođač

radova

2019

 

„IPM“ d.o.o. Beograd

Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, u okviru projekta izgradnje hale „Lindstrom“ u Šimanovcima

Površina objekta: 2.000 m2

Izvođač

radova

2019

 

JKP „Parking servis“ Smederevo

Izvođenje radova na montaži konstrukcije za parkiranje vozila u dva nivoa u Smederevu Površina objekta: 1.325 m2

Izvođač

radova

2018

2019

„BPR Company“ d.o.o. Beograd

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije za stambeno-poslovni objekat u ulici Marije Bursać na k.p. 14414 KO Zemun

Površina objekta: 6.000 m2

Izvođač

radova

2018

 

Grad Čačak

Izvođenje radova na izgradnji priključaka atmosferske kanalizacije preko K.P. 2127 K.O. Preljina do šahte na nekategorisanom putu K.P. 2265/1
Dužina: 300 m
Prečnik: Ø800-1000 mm (AB)

Izvođač

radova

2018

 

JKP „Parking servis“ Niš Izvođenje radova na demontaži konstrukcije tipa „FAST PARK“ na lokaciji posebnog parkirališta „Ušće 1“ u Beogradu
Površina objekta: 1.625 m2

Izvođač

radova

2018

 

JKP „Parking servis“ Niš

Izvođenje radova na demontaži konstrukcije tipa „FAST PARK“ na lokaciji posebnog parkirališta „Ušće 2“ u Beogradu

Površina objekta: 1.325 m2

Izvođač

radova

2018

 

Direkcija za građ. zemlj. i izgradnju Beograd

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici mladih gorana u Batajnici

Dužina: 625 m

Prečnik: Ø110 mm (PEHD)

Izvođač

radova

2018

 

„Delta agrar“ d.o.o. Beograd

Izvođenje radova na izgradnji dela cevovoda „Zona Istok“ – nastavak deonice do budućeg rezervoara „Jasenovac“u Zaječaru

Dužina: 1.800 m

Prečnik: Ø200 mm (PEHD)

Izvođač

radova

2017

2018

„Zop inženjering“ d.o.o.

Izvođenje radova na ViK na izgradnji stambenih objekata za smeštaj i ishranu radnika u okviru TE „Kostolac-Drmno“, Kostolac

Površina objekta: 4.000 m2

Izvođač

radova

2017

JKP „Parking servis“ Beograd

Izvođenje radova na demontaži konstrukcije tipa „FAST PARK“ na lokaciji posebnog parkirališta „Viška“ u Beogradu Površina objekta: 1.000 m2

Površina objekta: 1.000 m2

Izvođač

radova

2017

JKP „Parking servis“ Beograd

Izvođenje radova na demontaži konstrukcije tipa „FAST PARK“ na lokaciji posebnog parkirališta „Simpo“ u Beogradu

Površina objekta: 1.450 m2

Izvođač

radova

2017

„Delta agrar“ d.o.o. Beograd

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji CS „Jame“ u Zaječaru, Vražogrnac

Izvođač

radova

2016

2017

„Lidl Srbija“ KD Beograd

Izvođenje radova na ViK na maloprodajnom objektu Lidl – Filijala F0121 u Subotici, ul. Gavrila Principa bb

Izvođač

radova

2016

2017

„Termoinženjering“ d.o.o. Beograd

Izvođenje ViK u sklopu radova na adaptaciji, rekonstrukciji objekta Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Izvođač

radova
2016 JKP „Parking servis“ Beograd

Izvođenje radova na uređenju i opremanju poslovnog prostora Naručioca na lokaciji u ulici Takovska br. 31 u Beogradu

Površina objekta: 350 m2

Izvođač

radova

2016

„Entervox“ d.o.o.

Izvođenje vodovoda i kanalizacije na tekućem održavanju na 3. spratu robne kuće Beograd („Beograđanka“) u Beogradu

Izvođač

radova

2016

2017

JP „Vodovod“ Vranje

Izvođenje radova na rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže u Vranju

Dužina: 3.000 m

Prečnik: Ø110-225 mm (PEHD)

Izvođač

radova

2016

„Brend-mark info“ d.o.o.

Izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama ViK na objektu u Vlajkovićevoj ulici br. 6a,8 i 8/1 u Beogradu

Površina objekta: 6.000 m2

Izvođač

radova

2015

Opština Varvarin

Izvođenje radova na vodosnabdevanju naseljenog mesta Varvarin
Dužina: 2.200 m

Prečnik: Ø110mm (PEHD)

Izvođač

radova

2015

„A&P“ d.o.o.

Izvođenje građevinskih radova na povezivanju bunara unutar kruga fabrike „Pepsi“ u Dobanovcima

Izvođač

radova

2014

2015

Fabrika hartije u Beogradu

Izvođenje radova na izgradnji hidrantske mreže u okviru Fabrike hartije u Beogradu
Dužina: 350 m
Prečnik: Ø110mm (PEHD),  Ø65 mm (ČPC)

Izvođač

radova

2014

2015

JKP „ViK“ Aleksinac

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Aleksincu
Dužina: 1.600 m
Prečnik: Ø110-225 mm (PEHD)

Izvođač

radova
2014 JKP „Beograd. elektrane“

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji magistralnog toplovoda duž ulica M. Kovačevića, Bulevar Despota Stefana-prilaz, Višnjičke i Vojvode Micka
Dužina: 1.100 m
Prečnik: Ø500 (355) mm (predizolovane čelične cevi)

Izvođač

radova
2013 Klinički centar Srbije

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže za objekat kotlarnice u krugu KCS
Dužina: 550 m
Prečnik: Ø110 mm (PEHD), Ø100 mm (ČPC), Ø108 mm (čelik)

Izvođač

radova
2013 Grad Beograd – Agencija za investicije i stanovanje

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije za Dom zdravlja u Surčinu
Dužina: 200 m

Prečnik: Ø315 mm (PVC)

Izvođač

radova

2012

Direkcija za građ. zemlj. i izgradnju Beograd

Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije separatorski sistem na novobeogradskoj strani – separator Novi Beograd
Dužina: 250 m
Prečnik: Ø500-800 mm (PP)
Separator: 200 l/s / 1.000 l/s

Izvođač
radova

2012

JP Putevi Srbije Beograd

Izvođenje radova na ugradnji betonskih ivičnjaka na magistralnom putu M-5, deonica Straža - Boljevac
Dužina: 4.000 m

Izvođač
radova

2012

JP za razvoj planinskog turizma „Stara planina“ Knjaževac

Izvođenje radova na ugradnji behaton ploča na delu pristupnog puta - Saobraćajnice C2 i C3 (prva faza) „Jabučko ravnište“ Knjaževac
Površina: 3.300 m2

Izvođač
radova

2012

„Mercator-S“ d.o.o.
Novi Sad

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u okviru rekonstrukcije na objektu TC MERCATOR BEOGRAD
Dužina: 400 m
Prečnik: Ø160 mm (PVC)

Izvođač
radova

2011
2012

Građevin. direkcija Srbije Beograd

Izvođenje radova na izgradnji spoljašnjeg vodovoda, kišne i fekalne kanalizacije na GP4 u okviru kompleksa kasarne “Stepa Stepanović” na Voždovcu u Beogradu
Dužina: 2.000 m
Prečnik: Ø250-500 mm (PVC)-kanalizacija,
Ø180 mm (PE)-vodovod

Izvođač
radova

2011

Direkcija za građ. zemlj.
i izgradnju Beograd

Izvođenje monterskih radova na izgradnji potisnog cevovoda 2xØ600mm od KCS “Krnjača 1” do izliva u Dunav
Dužina: 2.000 m
Prečnik: Ø600 mm (DCI)

Izvođač
radova

2011

“MBG”
Beograd

Izvođenje radova na rekonstrukciji benzinske pumpe na Pančevačkom putu

Izvođač
radova

2011

privatni
investitor

Izvođenje radova na odvodnjavanju i asfaltiranju platoa iza RK u Zemunu za potrebe izgradnje parkinga
Površina: 400 m2

Izvođač
radova

2010
2011

JKP“BVK”
Beograd

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Pinosava, partija broj XIII
Dužina: 1.500 m
Prečnik: Ø250 mm (PP)

Izvođač
radova

2010

Min. ekon. i reg. razvoja Beograd

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije od puta R-109 do IT parka L=2500 m u opštini Inđija
Dužina: 2.800 m
Prečnik: Ø400 mm (PVC)

Izvođač
radova

2011

Uprava
pom. sig.
Bar

Izvođenje radova na produbljivanju–čišćenju Virpazarskog kanala do projektovanih kota i gabarita plovnog puta do Skadarskog jezera
Dužina: 2.500 m

Odg.izvođ
radova

2010

EP Crne
Gore

Izvođenje radova na sanaciji hidrotehničkog tunela na HE
“Piva” u Mratinju

Odg.izvođ
radova

2010

TEKO
Kostolac

Izvođenje radova na izmuljivanju kanala rashladne vode TEKO-B

Odg.izvođ
radova

Lista referenci za projektovanje:

God

Investitor

Opis radova

Pozicija

2019 „Lukoil Srbija“ a.d. Beograd

Projektno-tehnička dokumentacija za Kompleks skladišta naftnih derivata „Ostružnica“ na k.p. br. 2513, 2514, 2515/1, 2515/2, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6, 2461, 2464, 2465/1, 2465/2, 2465/3, 840/2, 840/3, 840/12 KO Ostružnica, opština Čukarica

Projektant
2019 JKP „Komunalac“ Vrbas

Elaborat stanja cevovoda i objekata u vodovodnom i kanalizacionom sistemu opštine Vrbas

Projektant
2018 Direkcija za građ. zemlj. i izgradnju Beograd

Izrada IDP, PZI i PIO sekundarne vodovodne mreže u Ulici mladih gorana u Batajnici

Projektant
2018 „Stublina“ d.o.o. Aranđelovac

Hidrološka studija Bezimenog potoka u zoni novog trgovinskog objekta firme “Stublina” d.o.o.

Projektant
2017 „Šumadija granit“ Aranđelovac Hidrološka studija i hidraulički proračun reke Kubršnice u zoni preduzeća “Šumadija granit” u Aranđelovcu Projektant

2016
2018

„Lukoil Srbija“ a.d. Beograd

Izrada projekata izvedenog stanja hidrotehničkih i mašinskih instalacija na benzinskim stanicama za potrebe ishodovanja vodnih dozvola

Projektant

2016

„Luka Beograd“ a.d. Beograd

Topografsko batimetrijsko snimanje dela reke Dunav sa spoljne strane Luke Beograd od km 1167+700 do km 1167+900

Projektant

2015  „Tvrđava Golubački grad“ d.o.o.

Spoljnje uređenje kompleksa tvrđave Golubac:

Dopuna glavnog projekta vodovoda i kanalizacije
Projektant
2013  „ARRIVA LUV“ Beograd Izrada Tehničkog rešenja za odvonjavanje platoa za parkiranje autobusa u Krnjači Projektant
2013 JKP „Vodovod“ Mionica Izrada Generalnog projekta vodosnabdevanja naselja na teritoriji opštine Mionica Projektant
2013 JKP „Vodovod“ Mionica Izrada Generalnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda naselja opštine Mionica Projektant

2012

Opština Majdanpek

Izmena glavnog projekta pristana na području arheološkog lokaliteta „Lepenski Vir“

Projektant

2011

Opština Majdanpek

Glavni projekat tipskog pontona za privez plovila u pristaništu Donji Milanovac

Projektant

2010
2019

privatni investitori

Glavni projekti eksploatacije peska i šljunka (više Investitora)

Projektant

2010

“MPC”
Beograd

Glavni projekat vodovoda i kanalizacije  na stambenom objektu Kalemegdan Park u Beogradu
Površina objekta: 12.000 m2

Projektant

Licence:

  • Licenca za odgovornog projektanta hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije, br. licence No. 314 6033 03 
  • Licenca za odgovornog izvođača hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije, br. licence No. 414 3706 03  
  • Licenca za odgovornog izvođača saobraćajnica, br. licence No. 415 B689 07  
  • Licenca za odgovornog izvođača građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje,
    br. licence No. 410 E698 10