Delatnost

delatnost

čime se bavimo

 • izvođenje radova
 1. Vodovod
 2. Fekalna kanalizacija
 3. Kišna kanalizacija
 4. Niskogradnja (parkinzi, trotoari, ivičnjaci, behaton, ...)
 5. ViK u objektima, hidrantska mreža
 6. Adaptacija poslovnih i stambenih prostora
 7. Demontaža i montaža parkirališta
 8.  

 • projektovanje
 1. Vodovod
 2. Fekalna kanalizacija
 3. Kišna kanalizacija
 4. Crpne stanice
 5. Hidrotehnički objekti (pontoni, lukobrani, izlivne građevine, ...)
 6. Elaborati za eksploataciju peska i šljunka