LAPA preduzeće sa renomeom

građevinska licenca

Firma LAPA d.o.o. nudi kompletna rešenja za  projektovanje, izvođenje i stručni nadzor na našem tržištu u sledećim oblastima građevinarstva:

 

Vodovod

Kanalizacija

Niskogradnja (parkinzi, trotoari, ivičnjaci, behaton)

Eksploatacija peska i šljunka

Kanalisanje otvorenih tokova (manji vodotoci – potoci i kanali)

pročitajte više »

 

Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you quit, try.
WILLIAM A. WARD

NAJNOVIJE

Sve naše projekte radimo sa punom odgovornošću i stručnošću koristeći sve svoje kapacitete i raspoložive resurse

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici kraljice Natalije

Rekonstrukcija vodovodne mreže - Kraljice Natalije

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici kraljice Natalije od Zelenog venca do Balkanske ulice koja obuhvata potpunu zamenu svih uličnih cevi, čvorova i kućnih priklju-čaka sa vodomerima.

 

 

Izvođenje hidrotehničkih radova na poslovnom objektu

Hidrotehnički radovi na poslovnom objektu

Izvođenje hidrotehničkih radova na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije objekta u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Bojovića 6-8.

 

 

 

PIO za Kompleks skladišta naftnih derivata LUKOIL „Ostružnica“

Ostružnica - hidrotehničke i mašinske instalacije

Izrada projekata izvedenog stanja hidrotehničkih i mašinskih instalacija za Kompleks skladišta naftnih derivata LUKOIL „Ostružnica“, opština Čukarica.